Seven card stud

Seven Card Stud Hi/Lo är en pokervariant som är tuffare än övriga pokervarianter, av många kallad den tuffaste pokervarianten! Spelet kräver lite mer teknik i utförandet. Den högsta handen samt den lägsta handen utifrån Ace to five kommer att splitta på potten vid en show down. Samtliga spelare får sju kort men två kommer ej att användas då det är bäst femkortshanden som utnyttjas och som dikterar vinnaren.

Så fungerar spelet

När man spelar Seven Card Stud Hi/Lo så är det så att den spelas med den lägre handen och måste vara åtta eller bättre. Detta betyder att en hand inte får ha ett kort överskridande siffran åtta. Har man ett kort över åtta så finns det ingen chans att vinna låga potten. Seven Card Stud Hi/Lo är lik Omaha Hi/Lo på ett sätt. Vilket är att om det inte existerar en kvalificerad låg hand så är det den högsta handen som vinner potten.

Så rangordnas händerna

Seven Card Stud Hi/Lo använder sig av Ace to five för att rangordna händer. En lägre hand räknas från det högsta kortet sedan neråt. Inom poker namnger man olika händer via att det näst högsta kortet anges. En Six-five Low blir slagen av en six- four Low för att ge ett exempel. Färger samt stegar kan inte räknas som en låg hand. Har man däremot en bra låg hand och dessutom stege på det så är det optimalt. För att ha chans att vinna både hög och låg pott så passar färg utmärkt.

Spelet börjar

När man ska börja spela Seven Card Stud Hi/Lo så finns det vissa regler att förhålla sig till. Man ska betala en mindre summa och summan beror självklart på det specifika bordet. Spelarna får tre kort, en öppen som alla kan se samt en gömd eller dolt kort. Man kollar runt bordet och den spelaren med lägst synliga kort måste göra en Bring-in bet. Resterande spela väljer mellan att lägga samma summa som innan eller en bet som kallas full bet. När alla spelare satsat klart så fortsätter spelet medurs.

Efter detta får sedan spelarna ett till synlig kort, vilket kallas den fjärde gatan. Den spelare som ska göra ett agerande är den spelare med starkast synlig eller öppen pokerhand. Det är upp till den spelaren om den vill beta eller checka. Betsen är av den lägre varianten.
Vidare så kan man vara den spelare som gör första agerandet ifall man har drottning eller kung och ess inte finns runt bordet. Man kan lägga in en mindre bet på 10-20 kronor eller välja att checka. Efter detta är det fritt fram för övriga spelare att satsa och påbörja ett spel.

Under det som kallas femte gatan kommer alla spelare runt bordet få ett till kort. Ett öppet kort och som tidigare är det bäst kort som får avgöra vad som ska ske först. Övriga spelare får sedan påbörja sina satsningar.

Efter detta kommer resterande händer och bets vara högre än tidigare. Spelarna får sedan ett till synligt kort som är öppet för resterande spelare. Spelaren med bäst kort väljer vad den vill göra eller hur den ska agera. Resterande spelare följer efter och börjar satsa återigen. Detta kallas för den sjätte gatan.

Showdown

Under den sjunde gatan som följer den sjätte gatan får man ett kort som också är det slutgiltiga kortet och som inte är öppet. Man kan vara den första att göra ett drag om man har bäst synlig eller öppen hand. En showdown kommer att följa efter denna runda då det är den sista rundan. Självklart uppstår en showdown endast om det är fler än en spelare kvar i spelet efter rundan. Man kan vara två som blir kvar i sista rundan och då krävs det att man visar sina kort om satsade eller höjde som sista person. Om man har fem kort i handen som är bäst så vinner man tillsammans med spelaren med bäst lägst hand potten. Man delar på potten och både bäst hög hand samt låg hand värderas lika.

Seven Card Stud Hi/Lo är som sagt den tuffaste pokervarianten och som har flera alternativ när det gäller satsningen. Likt andra pokerspel så finns det många regler och satsningsalternativ som är lika pokerspel. Trots att Seven Card Stud Hi/Lo för många räknas som den tuffaste pokervarianten. Man kan bestämma om man vill satsa, syna, höja, passa eller lägga sig. Dessa möjligheter grundar sig utifrån vad resterande spelare har gjort för drag. Har man inte satsat så kan man avstå att satsa och behålla korten, checka med andra ord. När spelaren före satsat, betat så kan man bestämma om man vill lägga sig, syna eller höja. Om man gör en call så betyder det att man lägger samma belopp som föregående spelare betat.